Cognitieve gedragstherapie voor kinderen

Wij bieden cognitieve gedragstherapie voor allerlei soorten klachten. Samen met het kind of de jongere gaan we aan de slag om te onderzoeken wat voor gedachten iemand heeft, welke gevoelens er kunnen zijn en welke situaties er bij kunnen horen en welk gedrag er op kan treden. Het kind leert ontspanningsoefeningen en ouders en het kind krijgen uitleg over de klachten (psycho-educatie). 

Het kind en /of ouders gaan registreren wanneer het gedrag voorkomt en het kind en de therapeute kunnen gaan oefenen met situaties (exposure), en de gevoelens en gedachten te veranderen. Er wordt gebruik gemaakt van een huiswerkmap.

 Gedacht kan worden aan therapie voor :

  • Angst ( mogelijke fobieën).
  • Tics
  • Dwanghandelingen
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Eetproblemen
  • Slaapproblemen