Didactisch onderzoek

Rekenonderzoek

Uitgebreid rekenonderzoek bestaat uit een intake, diagnostiek en een op maat advies voor behandeling. Wij maken in ons advies gebruik van het handelingsgerichte werken waardoor we vaak ook samen met school en ouders om de tafel gaan om te bespreken wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige school - en thuissituatie en waar eventueel gedacht moet worden aan individuele behandeling buiten de school. De behandeling kan ook plaatsvinden bij Chinski.

Er kan ook gekozen worden voor diagnostiek naar dyscalculie.

Een uitgebreid rekenonderzoek neemt ongeveer 3 uur in beslag en wordt individueel afgenomen in de praktijk. 

Spellingonderzoek

Door de afname van een gericht spellingonderzoek kan gekeken worden welke onderdelen van de spelling nog niet of onvoldoende beheerst worden zodat hier vervolgens een individueel handelingsgericht advies op gemaakt kan worden voor behandeling.