Dyslexie-en dyscalculiebehandeling

Chinski biedt zowel dyslexie als dyscalculie behandeling.

 

De opzet van de behandeling van dyscalculie is  gericht op de volgende principes:

  • Psycho-educatie voor zowel ouders als kind over wat dyscalculie is en hoe je hier in het dagelijkse leven het beste mee om kunt gaan.
  • Leren omgaan met dispenserende/compenserende middelen. Te denken valt o.a. aan tafel- en verdeeltafelkaarten, opzoekboekjes etc.
  • Gerichte begeleiding op bijvoorbeeld het aanleren van vaste strategieën bij rekenen en het leren werken met werkhoudingsschema's. 

Wij lichten in een kennismakingsgesprek graag verder toe hoe de behandeling er inhoudelijk uitziet.

Voor de behandeling van dyslexie wordt gebruikt gemaakt van het programma Aamigo. Het programma Aamigo is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over dyslexie. Hieruit blijkt dat dyslexie een probleem is met de fonologische verwerking van woorden, waarbij het leggen van een goede associatie tussen letter en klank en wezenlijk onderdeel vormt. Een tweede uitgangspunt is het leerprychologische model van Gal'perin en Davydov. Op deze manier is getracht ervoor te zorgen dat het programma niet alleen taalkundig adequaat is maar ook leerpsychologisch en didactisch adequaat. De begeleiding zal doorgaans 1x per week plaatsvinden op de praktijk op de borgerstraat. Naast de wekelijkse begeleiding is er een huiswerkprogramma behorende bij het programma.