Onderzoek

Soms is het belangrijk dat er op een andere manier gekeken wordt naar uw kind om zicht te krijgen op wat er speelt bij uw kind.

Dit doen wij op verschillende manieren, met veel tussentijdse afstemming met alle betrokkenen. Daar waar nodig wordt het traject bijgesteld.